logo

YONEX Taipei Open 2024

03 - 08 September

Taipei, Chinese Taipei
PRIZE MONEY USD 210,000

YONEX Taipei Open 2024

2023

20 - 25 June 2023, Taipei, Chinese Taipei

2022

19 - 24 July 2022, Taipei, Chinese Taipei

2022

19 - 24 July 2022, Taipei, Chinese Taipei
Title Sponsor