logo

LI-NING China Masters 2023

21 - 26 November

Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China
PRIZE MONEY USD 1,150,000

LI-NING China Masters 2023 21 - 26 November

MATCH RESULTS 22 November 2023

Title Sponsor